طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم تفکیک مصارف آب، گاز و انرژی ساختمان (Metering)، سیستم کنترل هوشمند تاسیسات (BMS)، سیستم خانه هوشمند (Home Automation).

شامل ماژول­های: میترینگ مصارف آب، گاز و انرژی گرمایشی و سرمایشی کل واحدهای ساختمان و سیستم صدور قبوض انرژی (آب و برق و گاز)، کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، موتورخانه، سیستم امنیتی، سیستم ایمنی