طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)

شامل ماژول­های: مانیتورینگ و کنترل هوشمند تاسیسات زیربنایی و مشاعات، موتورخانه