ساختمان مرکزی قطار شهری استان البرز (کرج)

WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page/5

توضیحات پروژه

شامل ماژول­های: کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، هواسازها، سیستم امنیتی، سیستم ایمنی و آتش نشانی، سیستم برق اضطراری و بدون وقفه، سیستم آسانسورها و پله­های برقی و سیستم پارکینگ هوشمند.

اطلاعات تکمیلی پروژه

طراحی، پیاده سازی و بهره¬برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)
شامل ماژول¬های: کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، هواسازها، سیستم امنیتی، سیستم ایمنی و آتش نشانی، سیستم برق اضطراری و بدون وقفه، سیستم آسانسورها و پله¬های برقی و سیستم پارکینگ هوشمند.

کارفرما: سازمان قطار شهری کرج آدرس پروژه: کرج عظیمیه، بلوار فرهنگ خیابان تربیت
مشاور معماری و طراح: شرکت مهاب قدس تلفن مدیریت پروژه (مهندس رستگاری): 22768760
پیمانکار اصلی: شرکت ترازبوم تعداد نقاط کنترلی: 5000

برخی مشخصات سیستم BMS ساختمان قطارشهری کرج
 کنترل هوشمند روشنایی طبقات و فضاهای اداری بر اساس حضور افراد، زمانبندی
 کنترل کلیه تاسیسات زیربنایی و تهویه مطبوع ساختمان بر اساس شرایط فصلی، زمانبندی و حضور افراد.
 یکپارچه سازی و کنترل سیستم اعلام حریق و هشدار از طریق سیستم مدیریت ساختمان.

 کنترل پایانه های گرمایشی/سرمایشی، آسانسورها و سیستم تهویه در شرایط اضطراری (حریق و …)
 مانیتورینگ پیوسته برق ساختمان و لود بالانس در زمان استفاده از دیزل ژنراتور.
 سیستم پیشرفته کنترل هواسازها، بوستر پمپ ها، مخازن آب، بویلرها، چیلرها و برج های خنک کننده.