مجتمع اداری-تجاری نیایش

WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page/5

توضیحات پروژه

طراحی، پیاده سازی و بهره¬برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS) شامل ماژول¬های: سیستم هوشمند تفکیک مصارف انرژی و صدور قبوض انرژی، کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، هواسازها.

اطلاعات تکمیلی پروژه

طراحی، پیاده سازی و بهره¬برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)
شامل ماژول¬های: سیستم هوشمند تفکیک مصارف انرژی و صدور قبوض انرژی، کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، هواسازها.

این پروژه در زمینی به مساحت 15000 مترمربع با زیربنای 25000 مترمربع شامل 10 طبقه با کاربری اداری-تجاری در خیابان سعادت آباد پایین¬تر از بزرگراه نیایش توسط شرکت ساختمانی بوم¬شهر احداث گردیده.
کارفرما: شرکت بهساز کاشانه آدرس پروژه: تهران، خیابان سعادت آباد پایین تر از بزرگراه نیایش
مشاور معماری و طراح: بخش خصوصی تلفن دفتر پیمانکاری: 88950978
پیمانکار اصلی: شرکت ساختمانی بوم¬شهر تعداد نقاط کنترلی: 2500