سیستم خانه هوشمند ABB شامل تجهیزات سخت افزاری شرکت ABB آلمان می باشد که تحت پروتکل استاندارد KNX عمل می کند. طراحی سیستم خانه هوشمند توسط متخصصان شرکت پایش انرژی صورت می پذیرد و نرم افزار تمام فارسی برای مدیریت خانه نیز توسط این مجموعه طراحی و پیاده سازی شده است.