طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)

شامل ماژول­های: کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی، سیستم امنیتی، کنترل تاسیسات استخر و جکوزی، پمپ های تصفیه و کنترل سیستم پوشش اتوماتیک استخر.