طراحی، تامین و نصب شیرآلات کنترلی و بالانس اتوماتیک در تاسیسات و پایانه های گرمایشی/سرمایشی