طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) شامل ماژول هاي مديريت انرژي،تامين امنيت،تامين ايمني واعلام حريق، یکپارچه سازی با سیستم برق اضطراری، برق بدون وقفه، آسانسورها و پله برقی، هواسازها و تجهیزات گرمایش و سرمایش