طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم هوشمند تفکیک مصارف انرژی ساختمان (Metering)

شامل ماژول­های: میترینگ مصارف انرژی گرمایشی و سرمایشی کل واحدهای ساختمان، میترینگ مصارف آب سرد و گرم کلیه واحدها و سیستم صدور قبوض انرژی (انرژی گرمایشی و آب). این پروژه با بیش از 120 واحد مسکونی، تجاری و رفاهی لوکس در قالب دو برج 20 طبقه بزرگترین پروژه میترینگ هوشمند مسکونی در استان همدان می باشد.