طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)

شامل ماژول­های: کنترل تاسیسات زیربنایی، هواسازها و تهویه مطبوع.