طرح پايلوت افزايش راندمان بويلرهاي صنعتي از طريق كنترل اتوماتيك

كارفرما: شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت