طراحی، تامین و نصب شیرآلات کنترلی و بالانس اتوماتیک در تاسیسات و پایانه های گرمایشی/سرمایشی

شامل ماژول­های: شیرهای کنترلی دو راهه و سه راهه، شیرآلات بالانس اتوماتیک جهت فن کویل ها و عملگرهای تدریجی.