تجهیزات تفکیک مصارف انرژی DIEHL آلمان

سیستم تفکیک مصارف انرژی شامل انرژی میترهای گوناگون برای اندازه گیری دقیق میزان مصرف گاز، آب، برق، گرمایش و سرمایش (انرژی) واحدهای ساختمانی می باشد. نرم افزار تمام فارسی برای کار و گزارش گیری (صدور قبض انرژی) از این سیستم نیز توسط متخصصان شرکت پایش انرژی طراحی و پیاده سازی شده است.

سیستم هوشمند اعلام حریق Schrack-Seconet اطریش

سیستم هوشمند اعلام حریق آدرس پذیر Schrack-Seconet اطریش (ساخت آلمان) شامل تجهیزات سخت افزاری (پنل های هوشمند اعلام حریق، حسگرها و آشکارسازهای دود، حرارت و ترکیبی، نشانگرها، شستی ها، اتصالات و تبدیل ها و …) و همچنین سیستم نرم افزاری (نرم افزار سیستم مرکزی اعلام حریق، پروتکل های ارتباطی و اینترفیس ها) می باشد.

تجهیزات خانه هوشمند ABB آلمان

سیستم خانه هوشمند ABB شامل تجهیزات سخت افزاری شرکت ABB آلمان می باشد که تحت پروتکل استاندارد KNX عمل می کند. طراحی سیستم خانه هوشمند توسط متخصصان شرکت پایش انرژی صورت می پذیرد و نرم افزار تمام فارسی برای مدیریت خانه نیز توسط این مجموعه طراحی و پیاده سازی شده است.

سیستم اتوماسیون ساختمان GFR آلمان

سیستم جامع اتوماسیون ساختمان شرکت GFR آلمان یک بسته شامل تجهیزات سخت افزاری (DIGICONTROL) و راهکارهای نرم افزاری (WEBVISION و WEBENCON) می باشد که توسط متخصصان شرکت پایش انرژی به بازار داخلی عرضه و پشتیبانی می گردد.

تجهیزات خانه هوشمند eelectron ایتالیا

سیستم خانه هوشمند eelectron شامل تجهیزات سخت افزاری شرکت eelectron ایتالیا می باشد که تحت پروتکل استاندارد KNX عمل می کند. طراحی سیستم خانه هوشمند توسط متخصصان شرکت پایش انرژی صورت می پذیرد و نرم افزار تمام فارسی برای مدیریت خانه نیز توسط این مجموعه طراحی و پیاده سازی شده است.