پروژه کارخانجات لاستیک بارز

ارتقاي سيستم كنترل بويلر شماره 2 گروه صنعتي بارز كارفرما: گروه صنعتي بارز ارتقاي سيستم كنترل بويلر 20 تني آذراب گروه صنعتي بارز كارفرما: گروه صنعتي بارز

پروژه پالایش نفت شیراز

طرح پايلوت افزايش راندمان بويلرهاي صنعتي از طريق كنترل اتوماتيك كارفرما: شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت

پروژه کارخانجات چوب و کاغذ مازندران

ارتقاء سيستم كنترل بويلر و افزايش راندمان بويلر 30 تني آذر آب تعداد يك دستگاه و شامل بهينه‌سازي مصرف سوخت، تيونيگ سيستم احتراق كارفرما: شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران