سیستم تفکیک مصارف انرژی

مصرف انرژي در ساختمان­هاي با کاربري متعارف (مسکوني، اداري، تجاري)، شامل گرمايش، سرمايش، آب­گرم مصرفي و تهويه مي­گردد. اتحاديه اروپا به منظور کاهش مصارف انرژي و در نتيجه توليد گازهاي گلخانه­اي، به بررسي استفاده از تجهيزاتي براي اندازه­گيري مصرف انرژي هر خانوار پرداخته است که به اين روش و با آگاهي ساکنين در خصوص اندازه­گيري مصرف انرژيشان، در حقيقت رفتار مصرف تغيير مي­ يابد.
سیستم انرژی میتر ساخت DIEHL آلمان نسبت به انواع دیگراز دقت بالاتري برخوردار بوده ومقدار انرژي واقعي تحويلي به هر واحد را محاسبه مي نمايد، ولي هزينه اوليه خريد و اجراي آن نسبتا بالا است. همچنین سیستم تفکیک مصرف انرژی با نصب این تجهیز بر روی ورودی آبگرم مصرفی هر واحد، می توان مشکل محاسبه انرژی در این بخش را نیز برطرف نمود.
اساس کار این دستگاه اندازه گیری دماي ورود و خروج و دبی در جريان سيستم هاي سرمايشي گرمايشي هر واحد يا بخش در طول زمان مي باشد. این تجهيز را ميتوان در ورودی هر واحد و یا هر نوع پايانه حرارتي (رادياتور، هواساز و…) و يا در موتورخانه نصب نمود.

سیستم سنجش دبی آب مصرفی

سیستم سنجش حجم گاز مصرفی

سیستم سنجش انرژی مصرفی

سایر محصولات