پیش نمایش کنترل مدرن بویلر

در سیستم های کنترل بویلرهای قدیمی، تابلو کنترل بسیار حجیم و پیچیده است و اپراتوری و تعمیرات آن بسیار هزینه بر می باشد و فضای بیشتری اشغال می کند و خطاهای نیروی انسانی بسیار بالاست.

در سیستم های کنترل بویلر مدرن که توسط PLC های زیمنس و نرم افزار مانیتورینگ Wincc زیمنس انجام می شود، کنترل تمام فانکشن های بویلر به عهده PLC می باشد و تمام قسمت های بویلر در نرم افزار مانیتورینگ قابل مشاهده می باشد و رخدادهای عملکرد بویلر ثبت می گردد.

 در روش های معمول، کنترل رسوبات آب بویلر به صورت دستی انجام می شود. پس بنابراین خطای اندازه گیری و تعداد دفعات اندازه گیری قابل کنترل نیست و باعث عدم کنترل درست رسوبات و باعث هدر رفتن آب و انرژی می شود.

در سیستم های کنترل مدرن، مقدار ضریب هدایت آب بویلر در هر لحظه اندازه گیری و کنترل می شود که باعث جلوگیری از هدر رفتن آب و عملکرد درست کنترل رسوبات آب بویلر شده و این باعث بالا رفتن عمر لوله های بویلر می شود.

عدم کنترل درست مقدار هدایت و سوخت بویلر باعث پایین آمدن راندمان بویلر گشته و مقدار مصرف انرژی الکتریکی جهت دمش هوا و سوخت بسیار بالا می باشد.

در سیستم های کنترل مدرن بویلر با استفاده از اندازه گیری گازهای خروجی و دمای بویلر و با توجه به نتایج اندازه گیری مقدار هوا و سوخت به صورت صحیح ترکیب می شوند که باعث بهتر سوختن سوخت و جلوگیری از وارد شدن هوای اضافی و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شده و همچنین با استفاده از سیستم کنترل سرعت دهنده هوا (FD FAN) از مصرف بیهوده انرژی الکتریکی جلوگیری می شود.