مدیریت یکپارچه ساختمان (WEBVISION)

[layerslider id="4"]

نرم افزار تحت وب مدیریت ساختمان

این نرم افزار در واقع یک واسط مدیریتی و عملیاتی برای ارتباط با سیستم کنترلی می باشد.

  • مشاهده و مدیریت دیتا پوینت ها از طریق محیط گرافیکی و نمودار
  • مدیریت پیام های کنترلی
  • ایجاد و کنترل سناریوهای کنترلی در ساختمان
  • ویرایشگر دیاگرام
  • مدیریت کاربران سیستم و سطوح دسترسی
  • برنامه ریزی عکس العمل های کنترلی سیستم در مواجهه با رویدادها