سیستم جامع اتوماسیون ساختمان شرکت GFR آلمان یک بسته شامل تجهیزات سخت افزاری (DIGICONTROL) و راهکارهای نرم افزاری (WEBVISION و WEBENCON) می باشد که توسط متخصصان شرکت پایش انرژی به بازار داخلی عرضه و پشتیبانی می گردد.