سیستم هوشمند اعلام حریق آدرس پذیر Schrack-Seconet اطریش (ساخت آلمان) شامل تجهیزات سخت افزاری (پنل های هوشمند اعلام حریق، حسگرها و آشکارسازهای دود، حرارت و ترکیبی، نشانگرها، شستی ها، اتصالات و تبدیل ها و …) و همچنین سیستم نرم افزاری (نرم افزار سیستم مرکزی اعلام حریق، پروتکل های ارتباطی و اینترفیس ها) می باشد.