طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم هوشمند مدیریت خانگی (Home Automation)

شامل ماژول­های: کنترل روشنایی، تاسیسات زیربنایی و تهویه مطبوع، سیستم ایمنی و آتش نشانی.