طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت خانه (Home Automation)

شامل ماژول­های: کنترل هوشمند روشنایی، پرده ها، گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع و سیستم امنیتی.