طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم هوشمند تفکیک مصارف انرژی ساختمان (Metering)

شامل ماژول­های: میترینگ مصارف انرژی گرمایشی و سرمایشی کل واحدهای ساختمان و سیستم صدور قبوض انرژی (برق و گاز).