طراحی و پیاده سازی سیستم تفکیک مصارف انرژی (Metering) و همچنین شیرآلات بالانسینگ اتوماتیک

شامل ماژول­های: اندازه گیری و تفکیک مصارف آب و انرژی گرمایش / سرمایش واحدهای مسکونی و سیستم صدور قبوض انرژی و شیرآلات بالانسینگ اتوماتیک برای فن کویل ها.