طراحی، پیاده سازی و بهره­برداری از سیستم تفکیک مصارف انرژی (Metering)

شامل ماژول­های: میترینگ مصارف آب سرد و گرم مصرفی واحدها، میترینگ مصارف انرژی گرمایشی و سرمایشی واحد ها